ПРIМА-КР: ГЕОДЕЗИЧНI РОБОТИ В БУДIВНИЦТВI - СУПРОВОДЖЕННЯ БУДIВНИЦТВА

ПРIМА-КР: ГЕОДЕЗИЧНI РОБОТИ В БУДIВНИЦТВI

До складу геодезичних робіт у будівництві входить:

1. Супровід будівельно -монтажних робіт

Супроводження будівництва - це одна з першочергових умов підвищення якості робіт на об'єкті, що обумовлено як якістю розбивочних робіт, так і достовірними зйомками. Якість роботи будівельників багато в чому залежить від якісної і узгодженої роботи геодезичної служби, котра забезпечує супроводження будівництва. Геодезична служба в будівництві проводить геодезичні роботи, що забезпечують будівельників необхідною інформацією і контролює точність розміщення елементів будівлі , дотримання всіх геометричних параметрів та вимог будівельних норм . До складу геодезичних робіт по супроводу будівельного об'єкта входять:
 • Планово- висотна геодезична розбивка будівель і споруд (у т.ч. детальна ) ;
 • Виконавча зйомка конструкцій і технологічного обладнання;Перенесення основних і допоміжних осей з одного монтажного горизонту на інший;
 • Всі види виконавчих зйомок , (в т.ч. підземних комунікацій ;
 • Високоточне визначення обсягів виконаних робіт (грунт , бетон , залізобетон тощо).

2. Виконавчі зйомки

Метою виконавчої зйомки є визначення точності винесення проекту в натуру і виявлення всіх відхилень від проекту , допущені в процесі будівництва. Це досягається шляхом визначення фактичних координат характерних точок побудованих будівель і споруд. Виконавча зйомка проводиться на підставі проектних документів , наданих Замовником . При цьому відбувається не просто точний вимір конструкцій та їх посадки на місцевості , але і порівняння з проектними даними для виявлення можливих розбіжностей, з'ясовується точність перенесення проекту в натуру. Виконавча зйомка - це заключний етап будівництва або спосіб контролю того чи іншого окремого етапу будівельно -монтажних робіт. Виконавчі схеми складаються на підставі вимог діючих нормативних документів , а також з урахуванням вимог органів державного нагляду , авторського нагляду проектної організації та технічного нагляду Замовника.

3. Фасадні зйомки

Зйомка фасадів будівель необхідна при розробці проектних рішень для реставрації , збереження або навпаки, зміни зовнішнього вигляду будівлі. Дані інженерно -геодезичні обмірні роботи проводяться із зазначенням: Віконних і дверних прорізів; Міжрівневих , подкришного карнизів та інших елементів , що визначають архітектурний вигляд фасадів; Висотних відміток елементів фасадів; Лінійних розмірів між усіма конструкціями; Капітальних несучих стін і міжкімнатних перегородок; Поздовжніх і поперечних перерізів будівлі в зазначених Замовником місцях.

Підрахунок об'ємів грунту

Геодезичнi роботи в будiвництві виконуються в строгій відповідності з вимогою ТЗ замовника і з урахуванням фізико-географічних умов проведення вишукувань. В склад робіт по інженерно-геодезичним вишукуванням входять:
 1. Збір, аналіз і комп'ютерна обробка (цифрування) отриманих архівних планово-висотних картографічних матеріалів.
 2. Рекогносцировка території робіт.
 3. Створення планово-висотної і знімальної геодезичної основи у вигляді мережі закріплених геодезичних знаків (реперів).
 4. інженерно-топографічна зйомка місцевості масштабу 1:500 з висотою перетину рельєфу 0,5 м.
 5. Пошук, визначення і топографічне знімання комунікацій.
 6. Камеральна обробка отриманих результатів.
 7. Формування цифрової моделі місцевості (ЦММ), котра є електронною пошаровою масштабованою підосновою для подальшого виконання робіт.
 8. Складання інженерно-топографічних планів інженерних мереж і споруд.
 9. Складання технічного звіту.
Ми додержуємося гнучкої цінової політики та завжди знаходимо компроміс з нашими Замовниками

Пріма Кр.Енергійність, професіоналізм і доброзичливість наших співробітників є стратегічним потенціалом компанії , що приваблює замовників укладати договори на постійний основі.

Головна | Про компанiю | Каталог силок | Контакти Розробник сайту

Copyright c 2014. All Rights Reserved.

Ми дотримуємося гнучкої цiнової полiтики та завжди знаходимо компромiс з нашими Замовниками

Прима-КР паспорт будiвель

Контакти: м.Кривий Рiг

вул.Свiтлогiрська 74

моб.тел. (096) - 0254715;

тел.БТI (0564) - 4049656

тел. (056) - 4049649;

email: primakr.erh@gmail.com

Яндекс.Метрика